Над 3 млн. лв. са несъбраните вземания на дружеството, управляващо стадион "Българска армия"

Над 3 млн. лв. са несъбраните вземания на дружеството, управляващо стадион “Българска армия”

Несъбрани вземания в размер на 3 965 192, 62 лв. към 31 декември 2020 г. поставят под риск бъдещето на търговското дружество “Сердика спортни имоти” ЕАД, чиито принципал е Министерството на младежта и спорта.

Това се посочва в докладa от изпълнен планов одитен ангажимент на “Звено за вътрешен одит” на спортното ведомство, информираха от спортното ведомство. Това дружество стопанисва стадион “Българска армия” и базата в Панчарево. След разговори на представители на ПФК ЦСКА-София ЕАД със спортния министър е обсъден вариант футболният клуб да си погаси задълженията и да се премине към създаването на новото дружеството, одобрено с РМС №630 от октомври 2019 г.

За проверения период има влошаване на финансовите ангажименти на дружеството: нарастващи оперативни загуби, недостатъчен оборотен капитал и влошена ликвидност.

Най-голяма задлъжнялост от несъбраните вземания за наемни вноски и консумативи има ПФК ЦСКА-София ЕАД – около 95% от дълговете към “Сердика спортни имоти” ЕАД.

През април тази година е подписан протокол, който урежда финансовите взаимоотношения между ПФК ЦСКА-София ЕАД и “Сердика спортни имоти” ЕАД.

През септември 2021 година министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов проведе среща с представители на футболния клуб, на която бяха обсъдени възможните опции за пристъпване към учредяването на ново дружеството.

В доклада е описано, че към 31 декември 2020 г. задължения имат още: Сдружение Спортен клуб по акробатика Акро-Трамп София, Сдружение Клуб гимнастика ЦСКА, Сдружение Волейболен клуб ЦСКА, Сънденс клийн ЕООД, Мелия Трейдинг ЕООД, Сдружение спортна академия ЦСКА, Сдружение футболен клуб Виа, Сдружение Обединен баскетболен клуб-ЦСКА, Х ленд ЕООД, И 2 Плюс и др.

относно dovijbg

Проверете също

ЦСКА и Лудогорец с равен брой загуби през 2021 година, Левски само с 2 повече от тях

ЦСКА и Лудогорец с равен брой загуби през 2021 година, Левски само с 2 повече от тях

ЦСКА беше с най-малко загуби от водещите ни отбори през календарната 2020 година. През 2021 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *