ЕП гласува 5.1 млрд. евро за бъдещи заплахи и пандемии

ЕП гласува 5.1 млрд. евро за бъдещи заплахи и пандемии

Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 2021-2027 г., която има за цел да подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии, съобщава пресофисът на Европейския парламент.

По програмата ще бъде отделено финансиране от 5.1 милиарда евро.

Парламентът одобри временното споразумение, постигнато със Съвета на ЕС, с 631 гласа “за”, 32 гласа “против” и 34 гласа “въздържал се”.

Новата програма EU4Health (“ЕС в подкрепа на здравето”) е насочена към области, в които ЕС може да бъде от помощ. Тя допълва политиките на държавите-членки, като основната ѝ цел е да бъдат подобрени здравните системи чрез подпомагане на координацията и обмена на данни между страните от общността.

Друга важна задача е лекарствата и медицинските изделия да станат по-достъпни – както като наличност, така и като цени.

За да може здравните системи да станат по-устойчиви, EU4Health ще подобри готовността им за големи трансгранични заплахи за здравето. Това ще позволи на ЕС да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и неравенствата при достъпа до здравни грижи.

Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще съдейства за създаването на европейско пространство за здравни данни. Подкрепа ще бъде оказана и за подобряване на достъпа до качествени здравни грижи, включително за сексуално и репродуктивно здраве, за подобряване на психичното здраве и за засилване на борбата с рака.

На пленарния дебат във вторник евродепутатите подчертаха ключовата роля, която новата програма ще играе в борбата с неравнопоставеността в здравеопазването както между държавите-членки, така и между различните социални групи. Те приветстваха и създаването на резерв от основни медицински материали и оборудване, който допълва работата, извършвана в рамките на rescEU, и резерв от медицински и помощен персонал, който да бъде мобилизиран в случай на здравна криза.

относно dovijbg

Проверете също

Google плати 3 млн. рубли глоба за неспазване на изискванията на Русия

Google плати 3 млн. рубли глоба за неспазване на изискванията на Русия

Google е платил глоба от 3 млн. рубли (малко над 34 000 евро) в Русия …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *