Десетки доброволци се включиха в пролетното почистване на лесопарк “Боровец” – за няколко часа участниците в екологичната инициатива почистиха лесопарка от битовите отпадъци. съобщиха от община Ямбол. Акцията е посветена на Деня на Земята 22 април.

За всички доброволци бяха осигурени ръкавици и чували, а лесопаркът беше разделен на зони, за всяка от които бяха определени отговорници и място за събиране на отпадъците.

“Изхвърлянето на боклуци сред природата е един от големите проблеми на обществото. Фактът, че толкова много доброволци се обединиха в инициативата, ни дава вяра, че ставаме все по-отговорни и загрижени за това, което се случва около нас.” – посочват от община Ямбол.

Почистването беше организирано от общинското предприятие “Паркове и зони за отдих и спорт” към община Ямбол, фондация “Тервелъ”, Превантивно-информационния център в Ямбол, Ямболската търговско-промишлена палата , местната организация на КНСБ и други неправителствени организации.

Местните власти изказаха благодарност на инициаторите за създадената организация и на участниците, които отделиха време и сили, за да почистят лесопарк “Боровец”.