В продължение на години у нас животни се отглеждат в зоопаркове без лиценз и в неблагоприятна среда, която не отговаря на законовите изисквания. Това става ясно от нов доклад на “Четири лапи”.

От организацията посочват, че някои от българските зоопаркове получават лиценз, без да има забележими промени в средата за животните.

В момента са отворени за посетители 17 зоологически градини, включително и един зоопарк с отнет лиценз през 2011 г. Според доклада поне 14 от зоопарковете отглеждат лъвове или кафяви мечки и в много от тях трябва спешно да се подобрят условията за тези видове.

От “Четири лапи” посочват, че няколко зоопарка са получили лиценз, независимо че условията в тях не отговарят и на националното законодателство. Освен това лицензите често се подновяват с повтарящи се неизпълнени условия от предишни такива, без обаче да има подобрение в условията, при които се отглеждат животните.

Някои от зоопарковете не отговарят на минималните законови изисквания – част от тях размножават и разменят животни, за които нямат възможности да се грижат в дългосрочен план, а много зоопаркове не извършват консервационна или образователна дейност. Често развъждането цели запълване на клетките и привличане на повече посетители, без обаче да се осигури необходимата ветеринарна грижа и капацитет за настаняване на животните.

Анализът на “Четири лапи” за условията в зоологическите градини в България показва сериозни методични проблеми, които се дължат основно на финансирането, управлението и планирането на колекциите в зоологическите градини. Има системна практика на зоологически градини да работят без лиценз и въпреки това да остават отворени за посетители. Някои животински видове са обект на неконтролирано и близкородствено размножаване и развъдни “заеми” между зоологически градини, без да има възможност да бъдат отглеждани в подходящи за вида условия на територията на България. Спасителните центрове, които се намират в тях, нямат необходимите условия и капацитет да приемат всички животни в нужда, посочват от организацията.

По тази причина те настояват да се прекрати отглеждането на големи хищници, като мечки и големи котки, в зоологически градини, които не могат да осигурят необходимите условия.

Международна петиция, вече подписана от над 40 000 граждани, призовава еврокомисаря по околната среда, българския министър-председател и българския министър на околната среда и водите спешно да осигурят прилагането на съществуващите закони и да се погрижат да подобрят или затворят съоръжения, които не отговарят на законодателството.

От “Четири лапи” настояват за контрол и планиране за устойчиво подобряване на ситуацията от компетентните органи, както и прилагане на добри практики и ефективно управление от собствениците на зоологически градини в страната.

Те призовават животните в зоопарковете у нас да се отглеждат в подходяща среда, в съответствие с изискванията за хуманно отношение към животните.

Докладът и събраните подписи в подкрепа на искането ще бъдат представени в Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите с искане за спешни мерки за подобряване на ситуацията в зоологическите градини.