Посланикът ни в Република Северна Македония Ангел Ангелов подписа две споразумения за проекти в сферата на образованието и здравеопазването, финансирани от България по линия на официалната помощ за развитие (ОПР), съобщи МВнР. Проектите са на обща стойност 314 741 лв.

Според сключените споразумения неправителствената организация “Профицио-мултиетническа толерантност” ще получи финансиране от 272 669 лв. за закупуване на подвижен мамограф за нуждите на системата за здравеопазване в страната. Проектът се осъществява с подкрепата на Министерство на здравеопазването на Република Северна Македония.

Вторият проект е на стойност 41 072 лв., а организацията, която ще го изпълни е “Сдружение за образование на възрастни “Център за учене през целия живот”.